Desso Business Carpets

Het belang van LRV

Wat zijn de praktische aspecten van LRV?
LRV biedt architecten, ontwerpers en aannemers een hulpmiddel om de visuele ergonomie in het ontwerp van een gebouw/interieur te verbeteren of bij het creëren van lichtplannen met lage(re) energieverbruik.

Om mensen, vooral degenen met een visuele beperking, te helpen in te schatten hoe groot de ruimte is waar ze zijn binnengekomen of om hen te helpen de weg te vinden, is het nodig dat er een zichtbaar contrast is tussen de vloer en de muren, tussen verschillende niveaus in de vloer of op de trap6/7.
De Britse standaard 8300:2001 ‘Ontwerp van gebouwen en toegangen rekening houdend met mensen met een beperking - Regels voor de praktijk’ bepaalt dat voor de te beoordelen producten het visuele contrast zoals met de lichtreflectiewaarde (LRV) wordt aangegeven, er een duidelijk verschil moet zijn tussen twee oppervlakken die met elkaar in contact staan. Hoe groter het verschil in LRV tussen de twee oppervlakken, des te makkelijker het is om het verschil tussen de oppervlakken waar te nemen. BS 8300:2001 vermeldt het volgende: “Terwijl er een aanzienlijk vertrouwen is in de aanbeveling van een verschil in LRV van 30 punten of meer (de goede zone), zijn er ook aanwijzingen die erop duiden dat een verschil van rond de 20 punten nog wel acceptabel is. Een verschil van minder dan 20 punten kan te weinig contrast opleveren.”

Bovendien helpen producten met hogere LRV-waarden binnenkomend licht (daglicht of kunstlicht) te reflecteren om het effect te versterken. Zo kan de behoefte aan kunstlicht in een kamer of gebouw worden gereduceerd, waardoor energieverbruik en -kosten (in verband met licht) worden bespaard8. Naast de kleur, structuur en glans van de vloerbedekking is de mate waarin energiekosten kunnen worden gereduceerd afhankelijk van verschillende andere aspecten, zoals de grootte en vorm van een kamer of gebouw, het plaatselijke klimaat en andere interieurelementen (ramen, plafonds, muren enzovoort).

Dit geeft aan hoe belangrijk lichtreflectiewaarde is voor architecten en ontwerpers bij het kiezen van producten voor alle mogelijke interieurs. Mede vanwege zijn grote oppervlak kan tapijt ook een belangrijke bijdrage leveren aan een hogere lichtreflectiewaarde (LRV).

6 BSI British Standard BS 8300:2001 – Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people – code of practice
7 The building regulations 2000 – Access to and use of buildings (approved document M, 2004 edition), Office of the Deputy Prime Minister
8 www.facilitiesnet.com